Home TỔ CHỨC TIỆC CƯỚI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ Lập kế hoạch tiến trình thực hiện tổ chức hội nghị

Lập kế hoạch tiến trình thực hiện tổ chức hội nghị

6 min read
Comments Off on Lập kế hoạch tiến trình thực hiện tổ chức hội nghị
0
380

        Lập kế hoạch: Lập kế hoạch yêu cầu phải lên lịch chi tiết nội dung các hoạt động trong hội nghị theo dòng chảy thời gian và theo dòng chảy công việc. Đầu tiên là phải xác định được ban tổ chức hội nghị. Ban tổ chức gồm những thành viên có khả năng tổ chức, năng động, khả năng làm việc theo nhóm tốt và phải được đào tạo về kiến thức tổ chức hội nghị và mỗi thành viên được giao cho thực hiện một mảng công việc nhất định. Trưởng ban tổ chức trực tiếp điều hành các thành viên và ra quyết định cần thiết để đảm bảo sự phối hợp tốt nhất giữa các thành viên và hội nghị diễn ra theo đúng như dự tính. Tiếp theo, ban tổ chức cần xác định các hoạt động trong tổ chức hội nghị theo trình tự kể từ lúc chuẩn bị cho đến lúc bắt đầu và kết thúc; lập thời gian biểu cho các hoạt động đó. Cùng với việc liệt kê các hạng mục công việc là việc phân công công việc cụ thể cho các thành viên của ban tổ chức và đề rõ thời gian thực hiện cho từng hạng mục. (Xem phụ lục 02: Bản kế hoạch công việc cho hội nghị)

        Dự toán sơ bộ ngân sách: Ban tổ chức cần liệt kê danh sách những danh

mục hàng hoá, dịch vụ cho hội nghị về số lượng, chất lượng và giá cả. Sau đó tiến hành loại bỏ những hàng hoá, dịch vụ bổ sung, chỉ giữ lại những danh mục cần thiết cho hội nghị. (Xem phụ lục 03: Danh mục những hàng hoá, dịch vụ cần thiết cho hội nghị). Từ đó chúng ta tính toán chi phí, nếu tổng chi phí nhỏ hơn ngân sách dự kiến thì tiếp tục thêm các danh mục hàng hoá, dịch vụ vào theo thứ tự ưu tiên. Nếu ngược lại thì ban tổ chức phải rà soát lại danh mục hàng hoá, dịch vụ để loại tiếp những khoản mục kém cần thiết.

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In TRUNG TÂM HỘI NGHỊ
Comments are closed.

Check Also

Chìa khoá thành công khi tổ chức hội nghị tại các trung tâm hội nghị quận Tân Bình

Làm thế nào để có thể tổ chức được một hội nghị thành công không phải chuyện dễ dàng. Đây …